İK Politikamız

Home İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Özkalıpsan olarak; firma hedeflerine ulaşılması sürecinde sürekliliğinin ve devamlı büyümenin sağlanması için en önemli unsurun insan olduğunun inancındayız.

15 kişilik kadromuzun kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik sürekli atırımlarla hizmet kalitemizi günden güne artırıyoruz.

1- İşe alım

Yeni istihdamlarda tercih edilenler; yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirme eğilimi olan, sorumluluk bilinci yüksek, dinamik olan kişilerdir. Bu kişilerin uzmanlık alanlarına göre işe kazandırılması işe alım politikasının temelini oluşturmaktadır.

2- Eğitim

Firmamızın sürekli gelişmesine ve kurumsal açıdan büyümesine katkı sağlayacak kişisel gelişim planları hazırlamak ve yönetmek, İK politikamızın temelini oluşturur.  Kişisel gelişim ve meslek eğitimleriyle; çalışanlarımızın yetkinlikleri ile firmamızın ihtiyaçları doğrultusunda her bölümde uzman kişilerin yetişmesi ve firmadaki mevcut personelin kalitesinin artırılması sağlanmaktadır.

3- Motivasyon

Performansı yüksek, sorumluluk sahibi, yetenekli ve çalışkan personelimizin başarılarını teşvik etmek ve onları motive etmek amacıyla oluşturulmuş bir öneri sistemimiz bulunmaktadır. Tüm süreç çalışanlarımızın önerilerini duyurabileceği bu sistemde aylık değerlendirmeler sonucunda iyileştirme sağlayan öneri sahipleri ödüllendirilir.

4- Çalışma Ortamı ve Sosyal Faaliyetler

Tüm firma çalışanlarının yetkinliklerini kullanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri çalışma koşulları, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlarken, yasalarda belirtilen kuralları eksiksiz olarak uygulama amacı gütmektedir.

Firmamız, çalışanlar arasında etkili iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak amacıyla sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenler, büyük bir aile olduğumuzun bilincini oluşturur.